Over Biodanza

Biodanza is een systeem van integratie en persoonlijke groei dat werkt met beweging, muziek en emotie. Biodanza is wetenschappelijk onderbouwd, heel plezierig om te doen en draagt in belangrijke mate bij tot het behoud van een goede gezondheid, zowel op psychisch als op fysiek vlak.
De grondlegger van Biodanza is Rolando Toro, een dichter, antropoloog en psycholoog uit Chili.

Met integratie bedoelen we dat we een harmonie gaan zoeken tussen ons denken, ons voelen, en het doen.
Als deze elementen in ons in conflict zijn verstoort dat ons cellulair systeem. Dit kan op lange termijn leiden tot bijvoorbeeld depressie en stress. Biodanza leert ons een bepaalde manier van “zijn” te herontdekken die we vaak vergeten zijn. Dat komt door onze manier van leven die dikwijls ver ligt van onze oorspronkelijke natuur. Het verbindt ons terug met ons diepe IK, met onze instincten en met het oneindige potentieel, dat we allemaal in ons hebben.
De docent doet
de basisbewegingen voor
Docent doet basisbewegingen voor leafbutt.png leafbutt.png leafbutt.png leafbutt.png leafbutt.png leafbutt.png